Согдиана — Кечир мена (Kechir Meni) (Текст песни)

1 Куплет.

Нечун хаёлимна бунча олурсан? Нечун тушларимга хавхо солурсан? Кундуз куёш каба керэб кулбамга Тунда юлдуз каба мангу колурсан. Ушанда мен сена коп кутган эдэм Тунлари хажрингда кон ютган эдэм Курмасам эсхушдан айрэлэб тамом Бутун хаётимна унутган эдэм.

Припев:

Куй эндэ хаёлам бузмаген менаМен сена унутдэм, унутген мена Такдир шундай булса, не кила оларман? Мен сена кечирдэм, кечирген мена.2 Куплет.Орзуларам кузам уйеб кетдилар Армонларга дэлэм куйеб кетдилар Сенга деб асраган кунглэм богэна, Юракна азобга куйеб кетдилар Хаёлчан кезурман шипшийдон богда Кузларам ёши бор хар бэр япрогда Ёлгиз сена дебон келдэм бу ёнга Хазондай саргайаб ортанаб догда.

Припев:

Куй эндэ хаёлам бузмаген мена Мен сена унутдэм, унутген мена Такдир шундай булса, не кила оларман? Мен сена кечирдэм, кечирген мена.Куй эндэ хаёлам бузмаген мена Мен сена унутдэм, унутген мена Такдир шундай булса, не кила оларман? Мен сена кечирдэм, кечирген мена.

Видеоклип «Согдиана — Кечир мена (Kechir Meni)»

Оцените статью
Добавить комментарий