Согдиана — Netay (Нетай) (Текст песни)

1 куплет

Нетай, армонга беланаб овунмай,Яшайман узимга буйсунмай,

Юрагим дардана хеч унутолмай… яшайман…

Нетай, осмонинг баградан кетгансан,

Ёнамда юлдузлар колмаган,

Юлдуздан олисман, ёлгиз самоман… самоман.Припев:Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,Бэр куна менга буларсан соя.

Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,

Топарман сена буларману сенла.Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,

Бэр куна менга буларсан соя.

Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,

Топарман сена буларману сенла.

2 куплет

Нега хаётнан мадора забардаст,

Умэрнин йуллара баланд-паст?

Нега севган ёрлар абадий эмас… мангу эмас?

Нетай, дунёда дарбадар кезаман,

Сени курмокликна сезаман,

Сабру жон билан у дамнэ кутаман… кутаман.Припев:

Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,

Бэр куна менга буларсан соя.

Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,

Топарман сена буларману сенла.Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,

Бэр куна менга буларсан соя.

Албатта, кутганам кетмайдэ зоя,

Топарман сена буларману сенла.

Видеоклип «Согдиана — Netay (Нетай)»

Оцените статью
Добавить комментарий